alesta-home-degerlerimiz

İnsana, doğaya ve çevreye saygı yönetim anlayışımızın temelini oluşturur. Tüm iş ve hizmet süreçlerimizde bu anlayışa bağlı hareket ederiz.

İş ahlakı ilkeleri, güvenilirlik ve itibar temel değerlerimizdendir. Değişime ve yeniliğe liderlik edecek cesur adımlar atarken yolumuzu bu değerlerin ışığıyla aydınlatırız.

Varlık gösterdiğimiz her alanda her coğrafyada yerel ve evrensel değerlere saygı duyar, yasalara ve uluslararası standartlara uygun davranırız.

Dürüstlüğü, adaleti ve şeffaflığı bizi biz yapan değerlerimiz olarak sayarız. Tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, adil ticarete ve etik rekabete bağlı kalır, hesap verebilir olmayı ilke olarak benimseriz.

Çalışanlarımızı en kıymetli değerimiz olarak görürüz. Gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini keşfetmeleri için fırsat eşitliği sunar, kaynak yaratırız.